Пътят към ноемврийския значителен шампионат в Рио

Обновление за 17 април 2020 — Класиранията за регионалния значителен шампионат бяха обновени. Посетете тази страница за актуална информация — „Класирания за регионалния значителен шампионат“.

Обновление за 08 април 2020 — Поканите бяха обновени, така че да отразят завръщането на C0ntact към ЕС.

Значителният шампионат в Рио ще се проведе през ноември като единствения такъв за 2020, а наградният фонд ще бъде 2 000 000 $ щатски долара.

Ще е изминала повече от година след последния значителен шампионат. С цел да се уверим, че значителният шампионат в Рио разполага с най-добрите отбори в света, ще изискваме текущите легенди и претенденти да демонстрират, че все още са във върховна форма. Поради трудността при пътуването в обозримо бъдеще, ще сторим това регионално.

Класирания за регионалния значителен шампионат

Всички отбори, участващи в ноемврийския значителен шампионат от Рио, ще печелят своите покани чрез регионални класирания. Те ще бъдат обновявани спрямо представянето им в класациите за предстоящите съревнования от значителния шампионат.

Отборите, съревноваващи се в дадени поредици от значителния шампионат в Рио, ще получат точки за класиране в него спрямо позицията им. Ще разполагаме с още подробности относно разпределянето на точките, след като имаме финален списък на съревнованията за значителния шампионат отсега до значителния шампионат в Рио.

Първата поредица от значителния шампионат в Рио ще бъде през май и възнамеряваме да проведем още една такава през есента. Освен това, ако организаторите на турнири са заинтересовани да модифицират своите предходно планирани събития през 2020, така че да бъдат съревнования от значителния шампионат в Рио, би трябвало да се свържат с нас.

С цел да вземем предвид дадено събитие за класиране към значителния шампионат, то трябва да покани най-популярните регионални отбори от съответния такъв в Рио, провеждайки квалификации за останалите. Събитието може да бъде във всякакъв формат, с всякакъв награден фонд, всякаква продължителност, на линия, в локална мрежа или комбинация от двете.

Ноемврийски покани за Рио

24 отбора ще бъдат поканени към ноемврийския значителен шампионат в Рио от шест различни региона спрямо класирането им в регионалните турнири.

Достъпни са покани за общо 8 легенди, 8 претенденти и 8 съперници.

Към всеки регион ще бъдат разпределени покани за значителния шампионат спрямо съответното му представяне в предходния такъв. Спрямо резултатите от значителния шампионат в Берлин през 2019 поканите за всеки регион са както следва:

Разпределяне на ноемврийските покани за Рио
ЕС ОНД СА ЮА АЗИЯ ОКЕАНИЯ
Легенди 3 2 3* 0 0 0
Претенденти
(предходно познати като „Завръщащи се претенденти“)
6 1 1 0 0 0
Съперници
(предходно познати като „Нови претенденти“)
2 2 1 1 1 1
Общи покани 11 5 5 1 1 1

*Отборите, които понастоящем не могат да пътуват до своя роден регион, се подканват да защитят своите покани в съответния такъв, където текущо се намират.

Майската поредица с класирания за значителния шампионат от Рио 2020

Първата поредица със съревнователни класирания за значителния шампионат от Рио ще бъде през май, чийто домакин ще е ESL. Всички отбори, които биха били поканени към значителния или второстепенния майски шампионат от Рио, ще бъдат поканени да се съревновават за позиция в своя регион. Текущите легенди и претенденти ще стартират с няколко основни точки в регионалното класиране за значителния шампионат.

ЧЗВ

В) Как се изчисляват класиранията в регионалния значителен шампионат?

 • О) Регионалните класирания за значителен шампионат ще бъдат базирани на точки. Стойността на събитията, по-близки до значителния шампионат, ще бъдат с по-голяма тежест от по-ранните такива. Въпреки това няма да разполагаме с подробна разбивка, преди да финализираме събитията за класиране към значителния шампионат от Рио през годината.
 • В) Ще има ли второстепенни шампионати за ноемврийския значителен такъв в Рио?

 • О) Няма да има второстепенни шампионати предхождащи ноемврийския значителен такъв в Рио. Регионалните класирания за значителния шампионат ще бъдат използвани за определяне на всички 24 отбора, участващи в ноемврийския значителен шампионат в Рио. Няма да има отделен път, по който отборите да се класират.
 • В) Какво става с отбори, които са били поканени към майските второстепенни шампионати?

 • О) При първата поредица от регионални класирания за значителния шампионат през май, отборите, квалифицирали се за второстепенните турнири през май (и/или квалификациите за тези второстепенни турнири), ще бъдат поканени да участват в съревнованието на съответния регион. При по-нататъшните съревнования участниците ще бъдат поканени спрямо регионалното им класиране, а допълнителни слотове ще бъдат достъпни за отборите, определени от квалификациите.
 • В) Какво става с наградния фонд за второстепенния шампионат?

 • О) Valve ще спонсорира майските и есенните поредици на регионалните класирания за значителния шампионат. Всяко от тези събития ще включва награден фонд в размер от 255 000 $ щатски долара, разделен из всеки регион спрямо броя на поканите за легенди и претенденти в този регион. Минималният награден фонд в даден регион ще бъде 10 000 $ щатски долара.
 • В) Какво определя в кой регион ще се съревновава даден отбор?

 • О) Имайки предвид обстоятелствата регионите на отборите се определят от текущото им местоположение.
 • В) Какво става, ако даден отбор промени своя регион?

 • О) Регионалните класирания за значителни шампионати само представляват производителността на отбора в съответствие на други такива в региона. Поради тази причина, всяка промяна в региона от даден отбор ще доведе до нулиране на точките му за значителния шампионат.
 • В) Може ли даден отбор да промени своя състав?

 • О) Отборите могат да променят до двама члена от своя състав до събитието, коствайки им 20% от техните точки за играч. Могат да коригират своя състав преди заключването му за всяко съревнователно класиране за значителен шампионат.