Списък с промените за 16 април 2020

[ИГРАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ]
— Добавени са арени за загрявка 1 срещу 1, когато се играе в режим „Поддръжник“ на картите Vertigo и Train;
— Добавен е нов оръжеен параметър „inaccuracy jump apex“, зададен към 331.55 за Deagle.

[ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС]
— Добавено е умението да се виждат мерниците на наблюдаваните играчи;
— Добавено е умението да се копират мерниците на останалите играчи (това става посредством таблото с резултати);
— Добавено е умението да се прослушва химнът за НЦИ при оглед на музикални комплекти.

[МУЗИКА]
— Добавена е кутията с музикални комплекти „Престъпни гении“. Достъпна в обикновени и StatTrak ™ варианти. Включва 7 нови музикални комплекта:
—— Austin Wintory — Bachram;
—— Daniel Sadowski — Eye of the Dragon;
—— Dren — Gunman Taco Truck;
—— Matt Levine — Drifter;
—— Sam Marshall — Bodacious;
—— Tim Huling — Neo Noir;
—— Tree Adams и Ben Bromfield — M.U.D.D. FORCE.

[РАЗНИ]
— Поправено е, че агентите понякога не държаха оръжия на екраните в края на мачовете;
— Поправено е, че агентите в Perfect World версията понякога произнасяха радио команди на английски;
— Разделът „Събития“ в менюто „Гледане“, вече ще представя и съревнования на линия.

[КАРТИ]
— Anubis:
—— Поправено е разстояние за изобразяване на реквизити от канала в предната част на зоната за бомба „A“;
—— Увеличен е радиусът за експлозията на бомбата от 400 на 450;
—— Подобрена е отчетливостта в главната зона за бомба „A“ и средата;
—— Редица поправки на проблеми със стълкновението;
—— Поправени са липсващи полигони на няколко реквизита;
—— Подобрена е навигацията, така че ботовете вече да знаят как да се спускат в дадени пространства;
—— Преместени са иконите за базите в радара, така че да отговарят на правилните координати;
—— Поправен е проблем във файла с навигационната мрежа.

— Chlorine:
—— Визуална преработка на базовите текстури, така че да се спомогне за видимостта;
—— Светлините в зоната за бомба „B“ са направени по-ярки;
—— Премахнато е плаващо изместване близо до базата на КТ.

— Jungle:
—— Добавени са още сандъци с плячка в няколко региона на картата;
—— Нанесени са поправки вследствие на доклади за грешки от общността (включително и летяща стълба);
—— Обновена е текстурата за мини картата на таблета;
—— Добавена е една допълнителна къща близо до региона на радио кулата;
—— Преработен е реквизита за дървените огради (премахнати са дупки);
—— Поправена е мрежата за стълкновение на модела за слънчевата батерия.

— Vertigo:
—— Текстурите на профилната греда са направени по-ярки;
—— Дървената ограда в зоната за бомба „A“ е заменена с метална версия, намалявайки щетите при проникване през стена.
—— Зоната за бомба „B“:
——— Намалена е височината на зоната за бомбата с 32 единици;
——— Изходите от стълбите на Т са стеснени;
——— Премахнат е входният „прозорец“ от средата на картата. Заменен е с издигнато входно пространство близо до базата на КТ;
——— Обърнати са парапетите по стълбището към зоната за бомбата, така че да се позволи отскачането от позицията на пясъчните чували;
——— Преработено е разположението и прикритието на зоната за бомбата;
——— Преместена е свръзката от коридорите към зоната за бомба „B“, които минаваха под средната част на картата, така че да са още повече към базата на Т;
——— Зоната за бомба „B“ е включена в режим „Поддръжник“;
——— Експеримент: По време на „Загрявката“, в режим „Поддръжник“, играчите ще се появяват в арена за 1 срещу 1.

— Train:
—— Преместени са гълъбите, които понякога се появяваха близо бръшляна, вече не са видими от страната КТ;
—— Поправено е, че бяхте неспособни да слезете от върха на стълбата върху петролен влак зоната за бомба „B“;
—— Платформите до петролния влак са направени по-ярки;
—— Нов модел за стълкновение на контейнерите за боклук, намиращи се из цялата карта;
—— Експеримент: По време на „Загрявката“, в режим „Поддръжник“, играчите ще се появяват в арена за 1 срещу 1.