Списък с промените за 23 април 2020

[КАРТИ]
Chlorine:
— Фракцията за КТ по подразбиране е променена към ФБР.

Anubis:
— Обновена е до последната версия на радара.

Cache:
— Подобрена е видимостта из цялата карта;
— Скривалището в близост до пясъчните чували е направено по-ярко;
— Главният път към зоната за бомба „A“;
— Главният път към зоната за бомба „B“;
— Целта, поставена в ъгъла под „Небосвод“ в зоната за бомба „B“ е направена по-ярка;
— Намален е визуалния шум;
— Намалена е гъстотата на растенията;
— Спекулативна поправка за труповете, плаващи по зоната за бомба „A“;
— Оптимизации;
— Коригирани са настройките на широкоспектърното осветление (HDR).

Overpass:
— Добавен е режим 1 срещу 1 към „Загрявката“, когато се играе „Поддръжник“;
— Поправено е стълкновението на контейнери за боклук в зоната за бомба „A“.

Nuke („Поддръжник“):
— Добавен е режим 1 срещу 1 към „Загрявката“, когато се играе „Поддръжник“;
— Радарът вече използва нов графичен стил.

Vertigo:
— Поправена е пролука под сандък в зоната за бомба „B“;
— Добавена е невидима рампа за стълкновение отстрани на сандъка;
— Поправени са няколко незначителни графични грешки.