Списък с промените за 04 май 2020

[ИГРАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ]
— Добавени са убийствени икони към емисия за стрелба на сляпо, убийства през дим и такива без оптиката на снайпера. Всички убийствени икони в емисия включват куршума на същия ред;
— Когато времето за имунитет при поява е зададено към отрицателна стойност, тогава съответните играчи няма да разполагат с имунитет дори и през периода за загрявка;
— Напълно е преустановен имунитета на играча в арените 1 с/у 1 през периода за загрявка в „Поддръжник“. Добавена логика за изчистване на кръвните петна за всяка схватка;
— sv_pure сървърите вече ще изритват клиенти, които са заредили файлове с игрални активи в паметта от такива, които не присъстват във файловата система на игралния сървър.

[ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС]
— Поправено е показването на мерника на наблюдавания играч в менюто за редактора;
— Поправени са низове в диалоговия прозорец за внасяне на мерници, които биваха съкратени на някои езици;
— Поправено е съхраняването на неправилни стойности на кодове за мерници при съответни такива, които са извън обсега.

[РАЗНИ]
— Обновена е позата в трето лице за G3SG1. Също така терористите са обучени да държат AUG по по-добър начин в менюто за покупка;
— С цел да приветстваме слънчевото време навън, превключихте филмовата сцена в главното меню към Nuke;
— Добавена е способността да се закупуват ваучерни артикули от Steam магазина, напр. https://store.steampowered.com/buyitem/730/20170 за „StatTrak™ кутия с музикални комплекти „Престъпни гении“;
— CS:GO блогът вече ще се рендира на гръцки, ако игралният интерфейс е зададен към гръцки език;
— Поправени са грешки при предвиждането. Те понякога възникваха, когато ходите приклекнали или в режим noclip като хост сървър във фонов режим;
— Включено е сливане на анимациите за пилетата;
— Обновени са редица гласови реплики на агентите за Perfect World версията на играта;
— Оптимизирани са текстурите за моделите на игралните сепаратисти;
— Редица поправки за стабилността.

[КАРТИ]
Chlorine:
— Доизпипан е цветът на околната светлина, така че да стане по-син;
— Съответното място за поставяне в зоната за бомба „A“ е направено по-голямо;
— Поправени са места за засядане на бомбата до колоните в съответната зона „A“;
— Премахната е бамбуковата ограда близо до горната част от страната на КТ в зоната за бомба „A“;
— Добавена бамбукова ограда близо до главната горна част от страната на Т в зоната за бомба „A“, премествайки пролуката по-близо до цистерната;
— Добавена бамбукова ограда близо до голяма скала в горна част на зоната за бомба „A“, така че да се пресече директната пряка видимост в горната част от страната на КТ до главния вход на Т;
— Добавен е светлинен източник в тунела на водната пързалка близо до КТ база;
— Добавена бамбукова ограда отзад на главния вход на зоната за бомба „A“ от страната на КТ, за по-добра видимост;
— Доизпипани са текстурите в тунела на водната пързалка и свръзката, така че да са по-жизнени;
— Добавен е светлинен източник в горната част на зоната за бомба „B“;
— Доизпипана е текстура в тунела на водната пързалка, така че да е по-ярка;
— Добавено е прикритие за Т в средната част на картата;
— Премахнат е ъгъл за надничане в средата на картата от страната на КТ към зоната за бомба „A“;
— Поправено е „pixelwalk“ подсилване (места, където можехте да „вървите по пиксели“, позволяващо излизане извън картата) на зоната за бомба „B“;
— Основните светлини на зоната за бомба „B“ са направени по-ярки;
— Поправено е стълбището близо до КТ база, през които можеше да се вижда;
— Поправена е дървена врата в зоната за бомба „B“, която позволяваше проникване през нея;
— Добавена бамбукова ограда близо до цистерната в зоната за бомба „B“;
— Премахната е водата от водната пързалка в КТ база;
— Доизпипано е небесното поле, така че да е по-малко лилаво;
— Добавени са бамбукови огради в зоните с голям трафик, така че да има по-добър контраст за моделите на играчите;
— На няколко места са премахнати модели на растенията;
— Оптимизация;
— Обновено е изображението на радара.

Inferno:
— Добавена е арена 1 с/у 1 за режима „Поддръжник“.