Предварителен списък с промените за 13 май 2020

В CS:GO бета хранилището вече е достъпна нова версия („texture_streaming_beta“). Тя е съвместима с публичното търсене на мачове.

За инструкции относно това как да вземете участие в CS:GO бета хранилището, посетете следната страница — „CS:GO — Вземане на участие в бета хранилища“.

[РАЗНИ]
Композитор на текстури
— Оптимизирано е генерирането на текстури. Това е постигнато, като се дава по-висок приоритет в опашката за генериране на композитните (сложно съставни) текстури, предназначени за модели, които вече се рендират;
— Добавен е проследим кеш от композитни постъпления. Това е проектирано, с цел да се оптимизира композитното генериране за сходни последователни задания;
— Позволени са още асинхронни заявки на текстури за цикъл. Това позволява при някои системи композирането да се генерират по-бързо.

Излъчване на текстури
— Добавена е експерименталната графична настройка „Излъчване на текстури“ във видео опциите. Излъчването на текстурите позволява на играта да отлага зареждането на текстури с висока резолюция, докато не станат нужни за рендиране. Така потенциално се спестява значително количество видео памет. Възможно е при системите с по-бавен дисков достъп, излъчването на текстурите да бъдат мимолетно видимо.