Списък с промените за 01 юни 2020

[ИГРАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ]
— Гранатите вече не могат да прилагат щети при сблъсък повече от веднъж.