Засечен е враг

От излизането на CS:GO през 2012 насам, някои от най-често срещаните отзиви, които сме получавали, бяха относно предизвикателството да се забелязват персонажите в света. Това е така, защото всяка карта в играта включва значително разнообразие от осветление и детайли. Дори персонажите, предназначени да са лесно отчетливи в дадена карта, могат да изчезнат, когато са гледани от определен ъгъл на конкретно място.

Ще продължаваме да адресираме отзивите относно специфични проблемни места, като правим корекции към картите, но днес също така пускаме редица нови подобрения за начина, по който персонажите се рендират.

Демонстрация преди/след прилагането на новата опция за подсилване на контраста за играчите

Подсилване на контраста за играчите

С цел да подобрим отчетливостта на персонажите из всички карти и местонахождения, добавихме нова графична настройка, наречена „Подсилване на контраста за играчите“, която е включена по подразбиране. Това е специален филтър за последваща обработка, който се прилага към неподвижни персонажи. Това става, създавайки локален контраст, така че персонажите да се открояват от фона.

Това вече е включено по подразбиране и можете да намерите новата настройка във „Видео“-> „Разширено видео“ -> „Подсилване на контраста за играчите“.

Ето какво прави:
— Увеличава контраста на персонажа спрямо фона на далечни разстояния;
— Подсилва пикселите по ръбовете на персонажите на далечни разстояния;
— Създава малка неяснота около персонажа, за да се намали фоновия шум;
— Създава малък контрастен ореол около персонажа, когато няма цветова разлика между героя и обкръжението.

В допълнение към гореупоменатите промени, модифицирахме текстурите за моделите на някои персонажи (и в някои инстанции персонализирано измайсторихме недодяланите нива за детайла на текстурите), както и коригирахме мъглата.

В CS:GO, мъглата се прилага поотделно към персонажите и останалата част от света. С цел да спомогнем открояването на персонажите от фона на по-големи разстояния, намалихме замъгляването им по всички карти (и незначително увеличихме мъглата в околната среда на Dust 2).

Изображение, илюстриращо отчетливостта при изключена опция за „Подсилване на контраста за играчите“Изображение, илюстриращо отчетливостта при включена опция за „Подсилване на контраста за играчите“Изображение, илюстриращо отчетливостта при изключена опция за „Подсилване на контраста за играчите“Изображение, илюстриращо отчетливостта при включена опция за „Подсилване на контраста за играчите“Изображение, илюстриращо отчетливостта при изключена опция за „Подсилване на контраста за играчите“Изображение, илюстриращо отчетливостта при включена опция за „Подсилване на контраста за играчите“Изображение, илюстриращо отчетливостта при изключена опция за „Подсилване на контраста за играчите“Изображение, илюстриращо отчетливостта при включена опция за „Подсилване на контраста за играчите“Изображение, илюстриращо отчетливостта при изключена опция за „Подсилване на контраста за играчите“Изображение, илюстриращо отчетливостта при включена опция за „Подсилване на контраста за играчите“Изображение, илюстриращо отчетливостта при изключена опция за „Подсилване на контраста за играчите“Изображение, илюстриращо отчетливостта при включена опция за „Подсилване на контраста за играчите“Изображение, илюстриращо отчетливостта при изключена опция за „Подсилване на контраста за играчите“Изображение, илюстриращо отчетливостта при включена опция за „Подсилване на контраста за играчите“Изображение, илюстриращо отчетливостта при изключена опция за „Подсилване на контраста за играчите“Изображение, илюстриращо отчетливостта при включена опция за „Подсилване на контраста за играчите“

Промени по картите

В допълнение към настройката „Подсилване на контраста за играчите“, продължаваме да подобряваме видимостта, като променяме специфични площи от картите.

Изображение, показващо картата Dust2 преди промянатаИзображение, показващо картата Dust2 след промянатаИзображение, показващо картата Overpass преди промянатаИзображение, показващо картата Overpass след промяната

По-задълбочен прочит

Скочете в някой сървър и вижте как изглеждат персонажите!

Днешното обновление би трябвало да подобри отчетливостта на персонажите в повечето случаи, но знаем, че все още има какво да се стори. Ако идентифицирате специфични ситуации, където считате, че новите инструменти не Ви помагат, моля, свържете се с нас на CSGOTeamFeedback@valvesoftware.com, използвайки темата „Agent Read“ („Отчетливост на агентите“). Включете обяснение за това какво се е случило и връзка към съответна снимка, илюстрираща станалото.