Списък с промените за 10 юни 2020

[ИГРАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ]
— Добавена е разширената видео настройка „Подсилване на контраста за играчите“, която подобрява отчетливостта на играчите в ситуации със слаб контраст.

[АГЕНТИ]
— Коригирани са текстурите на няколко агента за подобрена видимост.

[РАЗНИ]
— Коригирана е геометрията за стълкновение на пусната С4 бомба;
— Поправено е засядане на пилотската камера на дрона в „Опасна зона“, когато съответният такъв поеме щети от изгаряне;
— Добавено е събитие за изхвърляне на гилзата към Desert Eagle за последния изстрелян куршум.

[РЕНДИРАНЕ]
— Незначителни оптимизации към излъчването на текстури.

[КАРТИ]
Overpass:
— Премахнати големи модели на бръшлян в близост до тоалетните до зоната за бомба „A“;
— Премахнати са тесните прозорци в тоалетните до зоната за бомба „A“;
— Премахнато е колелото до пикника от дългия път към зоната за бомба „A“;
— Свързочния тунел е направен по-ярък;
— Базата на Т е направена по-ярка;
— Добавени хубави каменни первази.

Dust2:
— Вратите към зоната за бомба „B“ са обърнати;
— Опростен е фонът, когато гледате от тунелите на зоната за бомба „B“ към камиона в средата на картата;
— Променено е стартовото разстояние за мъглата от 1 000 на 512. Променена максималната плътност от .2 на .4;
— Издигнати са прозорците до рампата към зоната за бомба „A“, така че персонажите да се открояват повече.

Mirage:
— Премахната е купчината с боклуци от горната част в средата на картата;
— Подрязани са растенията до базата на Т откъм апартаментите;
— Подсилена e светлината в прозореца на пазара;
— Поправена е грешка за безшумно спускане от страната на балкона към зоната за бомба „B“;
— Променен ъгъла, под който стълбата, в съответната стая, е подпряна към стената.

Inferno:
— Подрязан бръшляна до базата на КТ към арката до зоната за бомба „A“;
— Поправена е CSM сянката от кулата в средната част на картата.

Train:
— Добавен е нов за модела на влаковия отбивач с плоска горна част.

Cache:
— Стълбата към снайперисткото гнездо е подменена със сандък;
— Разчистени са редица важни ъгли (благодарение на LangeThorup!);
— Добавени са арени за 1 срещу 1;
— Товарните контейнери са подменени с нов модел за подобрена производителност
— Подобрения на видимостта от входа в базата на Т към основния път до зоната за бомба „A“ (благодарение на Slender_CS!)
— Поправена е нежелана/неинтуитивно проникване през стена в бараката по средата на картата;
— Фини доизпипвания на цветовете;
— Разнообразни поправки относно стълкновението;
— Оптимизации.