Списък с промените за 11 юни 2020

[РАЗНИ]
— Добавена е нова комуникационна настройка „Текстово филтриране“, което е включено по подразбиране и блокира скверните думи, използвани в текстовия чат;
— Поправена е регресия, свързана с trigger_bomb_reset.