Взаимодействане с CS:GO

Днес пускаме опцията за бета CS:GO клон с промени, които са част от непрекъснатото ни сражение срещу маменето. С цел да помогнете, можете да вземете участие в бетата, като последвате тукашните инструкции.

CS:GO вече значително ограничава типовете програми и файлове, които могат да взаимодействат с играта.

В малко вероятният случай, че пуснете играта с наличието на несъвместими файлове, ще получите предупреждение. Посочващо несъвместимия файл и е възможно да бъдете блокирани от присъединяване към сървъри с включена VAC система. С цел да разрешите проблема, можете да преустановите „Доверено пускане“ в игралните настройки. Но въпреки това е възможно да бъде оказано временно влияние върху фактора Ви за доверие.

Добавихме изисквания относно разработчиците на програми от трети страни, взаимодействащи директно с изпълнимия процес на CS:GO, които ще окажат влияние на софтуера Ви. Оттук насетне, всички .DLL (динамични свързочни библиотечни) файлове, които взаимодействат с CS:GO, ще е нужно да бъдат цифрово подписани със съответен удостоверителен код. Освен това ще блокираме подписани .DLL (динамични свързочни библиотечни) файлове, ако функционалността им възпрепятства играта, по какъвто и да е начин.