Доверен режим

Днес пускаме промени към CS:GO, които са част от продължителното ни сражение срещу маменето.

CS:GO вече значително ограничава типовете програми и файлове, които могат да взаимодействат с играта.

По подразбиране играчите ще пускат CS:GO в „Доверен режим“, който ще блокира файловете от трети страни, така че да не взаимодействат с играта.

Ако бихте искали да играете, докато използвате софтуер от трета страна, който взаимодейства с CS:GO, пуснете с опцията „Недоверено пускане“. Имайте предвид, че в такъв случай е възможно да бъде оказано отрицателно влияние над фактора Ви за доверие.