Списък с промените за 23 юли 2020

[ДОВЕРЕН РЕЖИМ]
— Довереният режим вече е пусковият такъв по подразбиране за CS:GO;
—— Предходните пускови опции за стартиране в „Доверен режим“ бяха оттеглени;
—— Вместо това е предоставена нова пускова опция за съвместимост „-allow_third_party_software“, която да позволи на софтуер от трети страни достъп до игралния процес на CS: GO.
— За още информация относно „Доверения режим“, моля, консултирайте се със следната статия в базата от знания: https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=8835-KLXV-0292.

[КАРТИ]
— Mutiny и Swamp са добавени към официалното търсене на мачове в игралните режими „Неангажиращ“, „Смъртоносен мач“ и „Сборичкване“;
— Chlorine и Jungle бяха премахнати от официалното търсене на мачове.

[ИГРАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ]
— Гранатите вече предават правилната стойност щети на съотборници, ако бъдат хвърлени от друг такъв, който е сменил отбори или се разкачил;
— Експлозиите от граната-примамка вече не нанасят щети на съотборници по подразбиране (контролира се чрез конзолната променлива „ff_damage_decoy_explosion“).

[РАЗНИ]
— Поправени са правила за кеширане на моделите, вградени в .bsp. Така ще се позволи презареждане на правилните модели при преминаване към друга карта;
— Закрити са опаки повърхности на модела за изгледа от първо лице на Desert Eagle;
— Поправена е регенерация на текстурата за работния плот от работилницата в конфигурациите за качеството на видеокарти с ниско качество на шейдърите;
— Незначителни корекции към поведението на доставните дронове в картите за „Опасна зона“ от Steam работилницата.