Списък с промените за 27 юли 2020

[РАЗНИ]
— Оптимизирани са файловете за платформените шейдъри и тези за звуковата конфигурация, така че да бъдат пакетирани в компресирани VPK (Valve Pack — Valve пакетни) файлове.

[КАРТИ]
— Mutiny:
—— Поправени са разнообразни грешки, свързани с птици;
—— Отворен е ъгълът на „Калния път“ близо до базата на КТ;
—— Поправено е, че бомбата засядаше на малката лодка;
—— Подобрени са кадрите в секунда за ниски/средни настройки на шейдърите;
—— Подобрена е оптимизацията из цялата карта;
—— Отворен е таванът за горния път на Т към зоната за бомба „B“, така че да се позволи използването на гранати;
—— Поправена е еднопосочна стрелба през стена в зоната за бомба „B“;
—— Поправен е рендиращ проблем за горната част на сграда в зоната за бомба „B“;
—— Добавено е разстояние за избледняване към повечето малки реквизити;
—— Няколко позиции за поява в „Смъртоносен мач“ са изменени;
—— Скалите до стълбището на КТ към зоната за бомба „A“ са заменени с цветя;
—— Премахната е растителността на разнообразни местонахождения за подобрена видимост;
—— Поправено е място за подсилване при асансьора близо до зоната за бомба „А“;
—— Поправено е скрито залагане на бомбата под камъните на зона „A“;
—— Поправени са реещите се колони на църквата;
—— Поправени са неподравнени каменни плочки в базата на Т;
—— Поправени са неподравнени текстури на църквата;
—— Подобрено е стълкновението на разнообразни места;
—— Поправено е стълкновението за гранати на разнообразни места;
—— Обновен е обзорът.

— Swamp:
—— Главни промени:
——— Подсилване на производителността в някои площи (2 — 5%);
——— Звуците на алигатори и жаби са по-тихи, така че да са по-малко обезпокоителни.

—— Зона за бомба „A“:
——— Фонът близо до оградата по дългия път (от страната на КТ) към зоната за бомба „A“ е направен по-ярък;
——— Едно от червените шперплатови прикрития по дългия път (от страната на Т) към зоната за бомба „A“, е направено по-малко;
——— Стаята по късия път към зоната за бомба „A“ е направена по-ярка, а също така е улеснено надничането от ъглите при входа за Т;
——— Затворена е пролука в базата на КТ, където играчите могат да се подсилят, надничайки по дългия път към зоната за бомба „A“.

—— Среда:
——— Добавено е дървено прикритие под платформите, така че играчите няма да надничат директно по дългия път към зоната за бомба „A“ ;
——— Премахнат е палет, където даден играч би могъл да скочи и да заседне.

—— Зона за бомба „B“:
——— Подобрен е балансът около зоната за бомбата;
——— Добавено е стълкновение на крана;
——— Добавено е стълкновение на улична лампа;
——— Добавено е шперплатово прикритие в зоната за бомбата;
——— Премахнати са някои от парапетите около зоната за бомбата, така че да се улесни придвижването;
——— Добавени са електрическо табло, ограда и шперплат близо до входа на зоната за бомба „B“, така че да има по-малко скришни места;
——— Добавен е шперплат в ъгъла близо до входа на зоната за бомба „B“, така че да има по-малко скришни места;
——— Добавени са ограда и шперплат във водата около мястото за снайпери по дългия път към зоната за бомба „B“, така че да е по-лесно отчетливо (от страната на КТ).