Списък с промените за 29 юли 2020

[РАЗНИ]
— Поправена е регресия с производителността по време на демо възпроизвеждане от гледната точка на играч;
— Поправени са имената на домейни, започващи с цифра, за да бъдат разрешими чрез DNS като част от командата „connect“ („свързване“);
— Добавена е настройката „sv_closecaption“ от страна на сървъра, за да се контролира дали надписите могат да бъдат изобразявани по време на игралното преживяване. По подразбиране се изобразява само чата от мисии в „Кооперативен сблъсък“;
— Добавени са филми в главното меню за Mutiny и Swamp.

[КАРТИ]
Mutiny:

— Оптимизации:
—— Добавени са няколко „areaportals“ (представляват плоскости с флага func_areaportal, които могат да се използват за „запечатване“ на отделни площи в картата, а по този начин позволяват контролиране на видимостта, елиминирайки рендирането на елементи от картата, които понастоящем не са в полезрението на играча), така че да се повиши оптимизацията при Т до ниската част на зоната за бомба „B“;
—— Коригирани са разстоянията за избледняване на някои реквизити, така че да се повиши производителността;
—— Премахнати са няколко ненужни реквизита на растения.

— Игрално преживяване:
—— Увеличена е височината на прикритието в платформата при зоната за бомба „A“;
—— Премахната е лампа извън зоната за бомба „B“, възпрепятстваща ъгли на видимостта;
—— Премахнати са няколко растения от страната на КТ към зоната за бомба „B“, за да се увеличи видимостта;
—— Поправено е място за подсилване в средата, близо до връзката към зоната за бомба „A“;
—— Добавени са нови сандъци в ъгъла на „Калния път“ близо до базата на КТ;
—— Премахнати са варели и купчина дърва близо до базата на КТ за по-плавно придвижване;
—— Подобрени са стълкновения в разнообразни местонахождения;
—— Добавено е стълкновение към комините;
—— Премахнати са неточни стълкновения за гранатите в горната част на Т към „A“, зоната за бомба „A“ и стената в горната част по средата на картата.

— Разни:
—— Корабните оръдия вече стрелят към морето като еди вид честване, когато бомбата експлодира (благодарение на ZooL!);
—— Поправена е способността да виждате врагове на радара през сандъци с брезенти;
—— Поправено е падането на гранати и оръжия, пуснати в сандъци с брезенти;
—— Поправено е, че чайките не умираха, когато са застреляни (но, моля, не стреляйте по чайките);
—— Добавени са още детайли към къщата близо до горния път на Т към зоната за бомба „A“;
—— Увеличени са разстоянията за рендиране на различни реквизити около „Доковете“;
—— Поправени места за засядане на бомбата в средата на картата;
—— Съшити са изместени повърхности близо до зоната за бомба „A“;
—— Запечатани са множество стени в „Лоби“;
—— Премахнат е малко неприятен мъх по стълбището към „Небосвод“;
—— Променено е палмовото дърво до асансьора;
—— Поправени са многобройни „pixelwalks“ (места, където можехте да „вървите по пиксели“, позволяващо излизане извън картата) (благодарение на ALJN!).