Списък с промените за 06 август 2020

[САНДЪК „ФРАКТУРА“]
— Представяме сандъка „Фрактура“, включващ над 17 окраски за оръжията, създадени от общността, а ножовете от сандъка „Разбита мрежа“ са специални редки артикули.

[РАЗНИ]
— Обновен е филмът в главното меню за Mutiny;
— Поправени са редица експлоатации, свързани с бърникане из VPK;
— Пусковата опция „-untrusted“ (не доверено стартиране) вече не се поддържа.

[МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА]
— Множество подобрения на SDR (Steam Datagram Relay — Steam дейтаграм предавателен) мрежовия протокол:
—— Подобрена SDR логика на подбора за рутиране;
—— Поправени са SDR мрежови сесии, така че да не се използват пак след изтичане на валидността;
—— Подобрена стабилност.

[КАРТИ]
Anubis:
— Поправени са няколко проблема със стълкновението, припокриване на повърхности и грешки с невидими плоскости;
— Поправена е способността да се забелязват врагове през стената близо до моста (благодарение на Chaelin!);
— Премахната е сянката на палмовото дърво на моста;
— Поправена е възможната стрелба през стена по основния маршрут към зоната за бомба „B“;
— Поправено е, че оръжията падаха през стълбището и други места на пода;
— Пак са добавени гранатните прозорци към зоната за бомба „B“;
— Нова текстура за двойната врата в средата;
— Разнообразни дребни поправки.

Mutiny:
— Оптимизация:
—— Значително подобрение на производителността във всички площи на картата (благодарим на Joaokaka1998 за тестването!);
—— Коригирани са разстоянията за избледняване, така че да се подобри производителността;
—— Добавени са още „hint“/„skip“ плоскости (използвани за определяне на „visleaves“), за да се разделят определени „visleaves“ (обеми в картата, определящи видимите повърхности);
—— Моделите на бръшляна са добавени към комбинирането на реквизити, за да се увеличи производителността, когато се рендират множество наведнъж.

— Игрално преживяване:
—— Понижена е част от стената на зоната за бомба „A“;
—— Скалната формация в горната част на Т до зоната за бомба „A“ е модифицирана в тухлена стена, така че да се подобри видимостта и потенциала за хвърляне на гранати;
—— Добавено е прикритие в средата на свръзката към зоната за бомба „B“;
—— Премахнато е прикритие при изхода в средата на свръзката към зоната за бомба „A“;
—— Премахнато е прикритие при страничния път близо до гърба на зоната за бомба „A“;
—— Коригирана е позицията на прикритие при платформата;
—— Коригирана е позицията на прикритие при Т към долната част на зоната за бомба „A“;
—— Повишена е височината за стълкновението на тавана около зоната за бомба „A“ и пътя на КТ до нея. Това позволява на играчите да се качват върху стената на зоната за бомба „A“;
—— Повишена е височината за стълкновението на тавана около входа на КТ към зоната за бомба „B“;
—— Коригирани са позициите за поява при „Смъртоносен мач“ близо до зоната за бомба „A“.

— Разни:
—— Коригирано е осветлението на обкръжението, за да се придаде по-добър визуален контраст;
—— Поправено е трептенето на множество реквизитни плоскости из цялата карта;
—— Премахнати са сенките на някои от моделите за листата на растения, като например онези, видими в „The Squid“ сградата;
—— Поправени са липсващи текстури върху разнообразни изместени повърхности из цялата карта;
—— Поправени са разнообразни реещи се модели из цялата карта (прозорци, лампи и др.);
—— Подобрено е стълкновението на дървените колони в „Докове“;
—— Доизпипано е стълкновението около скалата в горната на Т към зоната за бомба „A“;
—— Поправени са редица места, където бомбата можеше да засяда (благодарение на Joaokaka1998!);
—— Бомбата вече се телепортира обратно на сушата, ако някой играч я пусне докато стои на малката лодка;
—— Добавени са множество задействания за нулиране на бомбата около зона „A“, „B“ и „Докове“;
—— Поправен е неправилно завъртян модел на брезент в „Докове“;
—— Премахната е растителност от стената на зоната за бомба „A“;
—— Модифицирана е картата на съкровището в кораба за поява ма Т, така че да ѝ се приложи по-правилно име;
—— Обновен е обзорът.

Swamp:
— Основни промени:
—— Swamp вече разполага със страхотни кадри в секунда;
—— Водният материал е заменен;
—— Някои места са направени по-ярки;
—— Радарът е обновен;
—— Още поправки на стълкновения.

— Среда:
—— Затворен е ъгълът близо до старите циркулярни триони до задната стая;
—— Направена е вдлъбнатина в стената при входа на Т.

— Зоната за бомба „B“:
—— Фонът в ъгъла близо до входа на Т е направен по-ярък.

— Базата на Т:
—— Затворена е пролука, през която можеше да пропадне оръжие.