Списък с промените за 08 септември 2020

[КАРТИ]
Anubis:
— Точките за поява са незначително отдалечени една от друга за по-добро придвижване;
— Поправени са разнообразни грешки, съдържащи невидими реквизитни повърхности; оръжия, падащи през реквизити; реещи се реквизити; плоскости с невидими повърхности; припокриващи се повърхности на реквизити;
— Добавени са стълкновения за гранатите към первазите по краткия път до „A“ за по-плавно отскачане;
— Поправени са няколко незначителни критики, свързани с неща по радара.

Mutiny:
— Преработено е разположението на пътя от Т към зоната за бомба „A“;
— Коригирани са разстоянията за избледняване на няколко реквизита, за по-добра производителност;
— Подменени са тухлените текстури на църквата;
— Подобрена е визуалната прецизност на няколко модела;
— Подменени са подовите текстури из цялата картата;
— Поправени са многобройни мрачни петна, показващи се вместо листата на растения, когато се използват ниски настройки на шейдърите;
— Поправени са разнообразни по-маловажни грешки.