Списък с промените за 07 декември 2020

[РАЗНИ]
— Поправен е срив, свързан с маркирането на въртящ се модел на кола в Engage;
— Поправени са бутони на магазина за операцията, така че да се появяват правилно на OSX и Linux;
— Поправена е рядка грешка, при която редица игрални настройки на „Премиерен „Счупен зъб“ биха могли да бъдат приложени в обичайните съревнователни мачове;
— Добавени са резервни фонови филми.

[КАРТИ]
Guard:

— Ъгълът със строителна дейност е блокиран;
— Добавено е ново прикритие за играчите, влизащи в зоната за бомбата от свръзката;
— Спускането е дръпнато малко по-близо до зоната за бомбата;
— Всички прикрития в зоната за бомбата са разместени, така че да се коригират ъглите към моста и арката;
— Свръзката между задната алея и зоната за бомбата е малко изместена;
— Частично е ограничено полезрение между свръзката и ямата;
— Намалена е дълбочината на ъгъла за ресторанта;
— Намалена е дълбочината на ъгъла за табелата „VOOLT“;
— Намалено е надничането близо до тунела на стълбите;
— Малко е намалено надничането зад контейнера за боклук;
— Добавени са малки визуални детайли;
— Разнообразни обновления на текстури;
— Бирените бутилки са направени с повече полигони;
— Премахнато е стълкновението за поставяне върху прозорци (благодарение на Bubza101);
— Поправени са липсващи лица на бирените каси;
— Поправена е пролука от на улицата (благодарение на u/iBearably);
— Поправени са граматични грешки на уличните знаци (благодарение на Sysel).