Списък с промените за 09 декември 2020

[РАЗНИ]
— Известията за маркерите ще избледняват, когато се прицелвате близо до тях и ще бъдат напълно прозрачни, когато се целите директно към тях;
— Понижена е силата на звука за фоновата сцена, когато е избрана картата Ancient;
— Понижена е силата на звука при смърт на женски персонажи;
— Наново са семплирани стари звуци заради HRTF (Head-Related Transfer Function — предавателната функция спрямо позицията на главата).

[КАРТИ]

MIRAGE:
— Поправени са плоскости за стълкновение при „Обратно превземане“.

ANCIENT:
— Понижена е силата на звука за звуковия пейзаж;
— Доизпипани са нивата на околната светлина в няколко местонахождения;
— Добавени са допълнителни светлини към мрачните ъгли;
— Премахнати са металните стълбове от задния вход към зоната за бомба „B“;
— Вече може да бъде стреляно през платформата до зоната за бомба „B“;
— Блокирана е видимостта между сандъците на зоната за бомба „A“;
— Доизпипано е преливането от една в друга повърхност за по-добра отчетливост на играчите в няколко местонахождения;
— Преработен е визуалният език на первазите около средата на картата, правейки по-очевидно какво е/не е проходимо;
— Маркирани са допълнителни реквизити за подбрано отстраняване при процесори/видеокарти от нисък клас;
— Покритите с мъх стени вече не са повърхности от типа „трева“;
— Поправени са невидими керамични делви;
— Премахнато е известно визуално претрупване около задната врата до зоната за бомба „B“;
— Общи оптимизации;
— Общи поправки на стълкновението;
— Добавена е de_ancient_zoo.vmf към SDK (Software Development Kit — софтуерния комплект за разработка) за създатели обществени на карти.

FROSTBITE
[Общи]
— Подобрена производителност;
— Подобрена поява на плячка;
— Определени врати са променени, за да се подобри потока на игралното преживяване;
— Поправени са докладвани случаи на физични обекти, падащи през изместени повърхности;
— Поправени са редки случаи при хвърлени оръжия, засядащи в периферното стълкновение.

[Бета]
— Преработена е сградата на бара за подобрено игрално преживяване.

[Радио]
— Отстранени са редки случаи на доставки от дроновете, които падаха през земята.

[Турист]
— Добавено е стълкновение към оградата около електрическата сграда за по-лесни скокове върху покрива.

[Ски писти]
— Улеснено е грабването на стълбите към стълбовете за ски лифтовете.

[Долчинка]
— Поправен е реещ се брояч върху защитна порта.

[Село]
— Преработени са сградите в селото за подобрено игрално преживяване.

[Разни]
— Поправени са разнообразни места за засядане;
— Поправени са разнообразни места, където плячката можеше да засяда;
— Звукът на лавината вече е по-тих и се възпроизвежда само след първата вълна.