Списък с промените за 07 януари 2021

[ИГРАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ]
— Когато даден играч се разкачи или бъде изритан в режимите „Класически съревнователен“ и „Поддръжник“, той вече няма да бъде заменян от бот. Ако целият друг отбор напусне, в другия отбор ще остане един бот, стоящ бездейно в базата;
— Поправено е, че ботовете не се придвижваха правилно в арените за загрявка.

[МОДЕЛИ ЗА ИЗГЛЕД ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ]
— Намален е размерът на ръкавите за СОТ, така че да съответстват на всички съществуващи модели.

[РАЗНИ]
— Поправен е срив за специализираните сървъри под Windows, когато се издаде командата „version“;
— Маркерите вече не се местят, когато върху тях премине някой персонаж, а също така няма да отличават оръжия в съревнователни мачове;
— Коригирани са площите за стълкновение от „Обратно завземане“ в Mirage и Train.

[PERFECT WORLD]
— Акаунтите, които са завършили правителственото потвърждаване на самоличността, бяха подобрени до първостепенен статус на CS:GO акаунта за Steam Китай.

[КАРТИ]
Ancient:
— Още оптимизации;
— Поправени са няколко грешки със стълкновението.

Cache:
— Поправена е пикселна пролука при товарните контейнери в базата на Т (благодарение на проницателния индивид, който го е докладвал на 3kliksphilip!);
— Поправено е, че товарните контейнери не разполагаха с правилните цветове;
— Поправено е, че бомбената експлозия беше видима над зоната за бомба „A“ (благодарение на markman2575!).

Engage:
— Премахнати са редица места за подсилване;
— Добавени са стълбища в гаража за по-добра ротация на потока за преминаване;
— Стъклен таван позволяващ чупене около зоната за бомба „A“ и средата на картата. Димните и заслепяващите гранати вече могат да бъдат използвани на зоната за бомба „A“;
— Премахната е „офисната“ площ в средата;
— Добавена е стълба в горната част на зоната за бомба „A“ от страната на КТ;
— И двата входа на хижата вече са по-широки за по-добър поток на трафика от играчи между зоната за бомба „A“ и средата на картата;
— Снижена е горната част на зоната за бомба „A“ и моста. Това цели да направи цялата зона за бомбата по-отчетлива;
— Премахна са редица неловки ъгли в зоната за бомба „A“;
— Премахнати са прекомерни площи в зоната за бомба „A“;
— Премахнато е претрупване в зоната за бомба „A“;
— По-добри кадри в секунда из цялата карта.

Guard:
— Разширена е вътрешната част на свръзката;
— Намален е размерът на ресторантския ъгъл;
— Коригирани са позициите на брезента върху камиона, за да се премахнат някои ъгли;
— Снижена е преполовената стена до стълбището;
— Коригирани са времената, като малко е избутана назад базата на КТ;
— Изместени са сандъците до кулата, така че да са още повече към ямата;
— Подобрена е видимостта за разнообразни ъгли на дълги разстояния;
— Премахнато е електрическото табло до велосипедите;
— Намалено е количеството стъкла на магазина, позволяващи чупене;
— Блокиран е ъгъл от подсилване на КТ към ямата;
— Увеличен е размера на дупката за стълбата;
— Добавени са наименования на местонахожденията;
— Поправено е, че играчите бяха способни да виждат в площта на кулата, когато са подсилени на контейнер за боклук (благодарение на u/ReVoLTimE);
— Поправени са няколко припокриващи се повърхности и пресичаща се геометрия (благодарение на Joaokaka1998);
— Поправени са разнообразни видими плоскости с „nodraw“ текстура (солидни повърхности с „невидима“ текстура) (благодарение на Joaokaka1998, Fnugz, u/TheSpudd и u/ReVoLTimE);
— Поправени са разнообразни места за засядане на бомбата (благодарение на Joaokaka1998);
— Поправено е място за засядане на играч по улицата (благодарение на Kerluck);
— Корекции на стълкновението из цялата карта (благодарение на Joaokaka1998, u/ReVoLTimE и Kerluck);
— По-маловажни визуални корекции и подобрения.