Списък с промените за 28 януари 2021

[СТИКЕРИ]
— Корекции по логата на редица стикери.

[ИГРАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ]
— Поправена е грешка на мисия за „Пазител“.