Списък с промените за 03 февруари 2021

[ИГРАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ]

— Приходът при недостатъчно персонал вече се дава след всеки рунд, независимо от това дали е победен или загубен;
— Отборните времена за почивка в „Премиерен „Счупен зъб“ са променени от 4x половин минутни такива на 2x една минута.