Списък с промените за 17 февруари 2021

[КАРТИ]
— Anubis:
—— Сменени са текстурите на знаците и информационните табла;
—— Поправена е стрелбата през стена посредством корниза на средната сграда между двойната врата и къщата на КТ;
—— Добавени са няколко стълкновения за гранатите към „Небосвод“ до зоната за бомба „A“, така че да се възпрепядства отскачането им.

— Engage:
—— Поправени са редица визуални проблеми;
—— Премахнати са места за подсилване;
—— Подобрена е навигационна мрежа (NAV) за ботовете (благодарение на Ham).

— Apollo:
—— Поправени са множество експлоатации, недостатъци при стълкновение, подсилвания и още др. спрямо отзиви на Oliv1er и timure от MapInk Discord;
—— Поправена е експлоатация за подсилване в базата (благодарение на Marius);
—— Добавен е голям знак, блокиращ излизането от базата на КТ (благодарение на Fnugz).

— Frostbite:
—— Премахнати са стъклата на прозорците от сградите за подобряване на игралното преживяване;
—— Поправена е експлоатация в „Град“;
—— Поправени места за засядане;
—— Поправени са определени визуални грешки;
—— Поправено е стълкновението по ръбовете;
—— Поправени са появяващи се експлодиращи/сензорни картечници, които се рееха;
—— Коригира разстоянието за избледняване на реквизитите в бункера;
—— Добавени са стълкновения за дроновете към сградите на „Турист“ и „Радио“.

[РАЗНИ]
— Маркерите вече не отличават играчи. Това елиминира всякакви инстанции на способността да се разкрива скрит враг;
— Поправена е грешка, която причиняваше на някои повърхности да бъдат възпроизвеждани неправилните звуци от стъпки;
— Поправен е бонусът при недостиг на персонал, който бива даван в режима „Пазител“;
— Поправено е визуалното разбъркване при вота за карта в края на мача.