Списък с промените за 01 март 2021

[РАЗНИ]

— Поправена е грешка, която позволяваше на вражеските играчи да се появяват извън местонахождението на базата им;
— Поправен е случай, при който играчите виждаха втора бомба в режима „Обратно превземане“;
— Поправени са някои случаи, при които пуснатите оръжия излизаха от игралната площ.