Списък с промените за 15 март 2021

[РАЗНИ]
— Поправени са „env_fade“ постъпленията за конфигурацията „само задействащия играч“;
— Добавена е „vscript“ (виртуална машина за скриптиране, която действа като абстрактен обвързващ слой между Source двигателя и външни скриптове) функцията за ScriptTraceLinePlayersIncluded.

[КАРТИ]
— Guard е обновена до най-скорошната версия от работилницата:
—— Поправено е място за подсилване на арките (благодарение на @FilyandraXBL);
—— Поправена е плоскост с „nodraw“ текстура (солидна повърхност с „невидима“ текстура) зад базата на КТ (благодарение на Mii Fanboy);
—— Поправени са разнообразни места, където играчите можеха да заседнат по стени (благодарение на @FilyandraXBL, Mii Fanboy, Kerluck и @goodchicken45).