Списък с промените за 16 април 2021

[МАГАЗИН]
— Артикулите, закупени от магазина в играта, ще бъдат нетъргуеми/непродаваеми за една седмица;
— Сандъците за операции, употребени като награда от такава, ще бъдат нетъргуеми/непродаваеми за една седмица;
— Артикулите, получени от ограничени за пазара контейнери, ще продължават да бъдат незабавно продаваеми на обществения Steam пазар.

[РАЗНИ]
— Отстранена е рядка визуална грешка с екипирани индикатори за артикули. Това ставаше, когато се екипира артикул по подразбиране в даден слот на снаряжението;
— Разнообразни подобрения на стабилността.