Списък с промените за 13 май 2021

[CS:GO 360 СТАТИСТИКИ]
— Коригирано е изчислението на оценката за категорията за представянето на оръжието.

[РАЗНИ]
— Поправен е случай, при който играчите биха получавали дублирани предупреждения относно пускане в „Ненадежден“ режим.

[КАРТИ]
Ancient:
— Въведено е обновена ниша в средната свръзка към зоната за бомба „A“. Това е направено, с цел да се премахне ъгъл, предоставящ нечестно преимущество, към зоната за бомбата;
— Изтънена е пъстрата скала, а също и в средната свръзка към зоната за бомба „A“;
— Зеленината е направена по-оскъдна и е подобрено стълкновението при залагането близо до главния път към зоната за бомба „A“;
— Птиците в звуковия фон са направени по-тихи;
— Премахнато е стълкновение от горната част на знака в зоната за бомба „A“, позволявайки Ви да се подсилвате сами при залагането от Т по главния път;
— Добавена е vphysics плоскост за стълкновение на водата в базата на Т, така че оръжията да не потъват напълно;
— Доизпипвания на толкова много плоскости за стълкновение;
— Блокирано е влизането на гранатите в недостъпна сграда до входа на Т към средата на картата;
— Блокирани са пикселни пролуки през скелето близо до зоната за бомба „B“;
— Блокирани са пикселни пролуки през касата на вратата в новия път на КТ към зоната за бомба „A“;
— Опростено е стълкновението за гранатите по покривите;
— Общи оптимизации.

Grind:
— Може да се сърфира върху стената по дългия път към зоната за бомба „A“;
— Поправена е невидима стена близо до зоната за бомба „B“;
— Поправено е подсилване, излизащо извън картата, близо до зоната за бомба „A“;
— Поправено е стълкновението на стена близо до зоната за бомба „A“;
— Поправено е стълкновението на колони около зоната за бомба „A“;
— Незначителни обновления на художественото творчество около базата на Т.

Frostbite
— Поправена е регресия с въздушните доставки;
— Поправени са места за засядане (благодарение на Jakob и conzept);
— Поправена е пролука в терена;
— Преработени са моделите на наблюдателниците.