Списък с промените за 27 май 2021

[РАЗНИ]
— Добавена е опцията „2“ към „sv_damage_print_enable“, при чието задаване изходните щети ще се изписват само след приключването на рунда;
— Позициите на треньорите вече се запазват в резервни копия на файловете за рундовете;
— В „Смъртоносен мач“ е поправена способността за удължаване на неуязвимостта чрез многократно издаване на команда „open_buymenu“;
— Стойността на броните вече остава фиксирана по време на подбор за карти в режим „Обратно превземане“.

[VSCRIPT (ВИРТУАЛНА МАШИНА ЗА СКРИПТИРАНЕ, КОЯТО ДЕЙСТВА КАТО АБСТРАКТЕН ОБВЪРЗВАЩ СЛОЙ МЕЖДУ SOURCE ДВИГАТЕЛЯ И ВЪНШНИ СКРИПТОВЕ)]
— Поправен е проблем с ограничителните полета за завъртени постъпления.

[КАРТИ]
Ancient:

— Ревизия на художествените елементи в зона за бомба „В“ и обкръжаващата площ;
— Повишено е нивото на контраста към базовите текстури в зона за бомба „В“ за по-лесно отчитане на играчите;
— Поправени са произволни липсващи микро-полигони от тотемната скулптура в зона за бомба „В“;
— Пребоядисани са шперплатните дъски из цялата карта, с цел по-добър контраст;
— Проходът със счупената стена към зона за бомба „В“ е подравнен;
— Доизпипани са разположенията на точките за появяване и на двата отбора.

Grind:

— Намален е броят на позициите за дебнене в средната част на картата, с цел по-плавна ротация;
— Понижено е прикритието по краткия път към зоната за бомба „А“, с цел да се позволи подсилване над димни гранати;
— Премахнати са непреднамерени зони за подсилване;
— Поправени са множество места на засядане на бомбата;
— Незначителни подобрения на жизнения стандарт и обновления на художествени елементи.

Mocha:

— Подобрения на стълкновението;
— Подобрения на навигационната мрежа;
— Добавени са допълнителни маркировки към зоните за бомбата;
— Поправени грешки: при появите в режим „Смъртоносен мач“; към озвучаването в базата на КТ; незначителни осветителни грешки.

Cache:

— Оптимизации на производителността (благодарение на leplubodeslapin!);
— Намалена е силата на звука от птиците;
— Намален е контрастът на някои текстури;
— Яркостта на небето е леко завишена;
— Поправени незначителни проблеми (благодарение на imik!);
— Възстановен е яркият цвят при избор на текстури и модели;
— Възстановени са подбрани детайли дори при най-ниските графични настройки.