Списък с промените за 03 юни 2021

[БЕЗ ПЪРВОСТЕПЕНЕН СТАТУС]
— Акаунтите без първостепенен статус вече няма да печелят опит, рангове, класове на умение, падащи се артикули или първостепенен статус посредством игрално време;
— Акаунтите без първостепенен статус ще са неспособни да вземат участие в мачове с класиране;
— Акаунтите без първостепенен статус ще са неспособни да активират артикули, предоставящи бонус опит за ранг, а също така вече не могат да заявяват и медали за служба.

[МАЧОВЕ БЕЗ КЛАСИРАНЕ]
— Представяме „Мачове без класиране“ за игралните режими „Съревнователен“, „Поддръжник“ и „Опасна зона“;
— Въпреки че мачовете без класиране все още ще използват търсене на такива спрямо умение, това няма да влияе върху класа на умение и не се разполага с ограничения за дружините по съответния такъв;
— Акаунтите без първостепенен статус са ограничени до „Мачове без класиране“, докато потребителите с първостепенен статус могат да избират между такива с и без класиране;
— Мачовете с класиране винаги ще бъдат ексклузивно само с други играчи с първостепенен статус. Докато мачовете без класиране ще бъдат създавани от смесен набор от играчи. Такива без и с първостепенен статус, които са избрали да играят без класиране.

[VSCRIPT (ВИРТУАЛНА МАШИНА ЗА СКРИПТИРАНЕ, КОЯТО ДЕЙСТВА КАТО АБСТРАКТЕН ОБВЪРЗВАЩ СЛОЙ МЕЖДУ SOURCE ДВИГАТЕЛЯ И ВЪНШНИ СКРИПТОВЕ)]
— Добавена е функцията „DebugDrawBoxAngles“ за очертаване на подравнени ограничителни полета. Употреба: DebugDrawBoxAngles( ent.GetOrigin(), ent.GetBoundingMins(), ent.GetBoundingMaxs(), ent.GetAngles(), r, g, b, a, време);
— Добавени са функциите „GetBoundingMinsOriented“ и „GetBoundingMaxsOriented“, които връщат осово подравненото ограничително поле на дадено постъпление, вземащо предвид текущата му ориентация.

[РАЗНИ]
— Режимът „Сборичкване“ беше премахнат от съревнователното търсене на мачове и е заменен от търсене на такива без класиране;
— Добавен е бутон за „Внасяне“ към работния плот за работилницата, който приема .tga файл и генерира .vtf такъв. Ако името на .tga файла съдържа „_normal“, генерираният .vtf такъв ще бъде изготвен с флага „normal“.