Списък с промените за 21 юли 2021

[БЛЯНОВЕ И КОШМАРИ]
— Добавена е отметка за подаване на постъпления от работилницата към конкурса „Блянове и кошмари“.

[ТЪРСЕНЕ НА МАЧОВЕ]
— Играчите, които получават необичайно високи количества доклади за злоупотреби при създаване на неприятности, ще получават предупреждение, последвано от ескалиращи времена за изчакване при търсенето на съревнователни мачове.

[КАРТИ]
— Pitstop:
—— Закърпена е дупка в стълкновението на горния балкон;
—— Небесното поле и мъглата са подобрени;
—— Поправен е счупен модел за стълкновението на палатката в зоната за бомбата;
—— Премахнато е „pixelwalk“ (място, където можехте да „вървите по пиксели“, позволяващо излизане извън картата) върху външна кутия;
—— Добавена е текстура за разработчици.

— Mocha:
—— Отворени са редица прозорци в зоната за бомба „B“, така че да се позволят хвърляния на гранати;
—— Стената от базата на КТ в средата на картата е повишена, така че да се премахне дадено подсилване;
—— Добавено е кошче за боклук пред базата на Т за самостоятелно подскачане нагоре;
—— Платформата със зеленината над зоната на залагане на бомба „A“ вече не е отрязана;
—— Камионът близо до зоната за бомба „B“, вече не е отрязан;
—— Геометрията е коригирана, така че да се поправи ъгъл от страната на Т към тази на КТ в средата на картата;
—— Незначителни подобрения на стълкновението и оптимизацията;
—— Поправени са множество места за засядане на бомбата.