Списък с промените за 17 август 2021

[ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС]
— Добавени са двубуквени регионални кодове към панелите „Търсещ да играе“, „Покани“ и „Гледане на събития“;
— Добавени са двубуквени езикови кодове към панела „Гледане на излъчване“.