Списък с промените за 23 септември 2021

[РАЗНИ]
— Поправен е срив, който понякога възникваше, когато потребителите пускаха „Опасна зона“ множество последователни пъти;
— Грамадният „X“ на земята в зоната за бомбата към мисията за „Пазител“ през седмица 1 „Валят акули“ вече няма да изчезва;
— Премахната е командата „cl_forcepreload“ и пусковата опция „-preload“ на клиента. Тези опции биваха копирани/поставяни от конфигурации в интернет, но причиняваха сривове, бавно зареждане и насичане;
— Страната на Т вече ще е неспособна да купува „Щит за борба с размирици“ чрез дарения;
— Максималното време за изчакване при наказание за създаване на неприятности е увеличено от 1 на 14 дни;
— Поправена е грешка при локализиран низ за приемане на изскачащо съобщение.