Списък с промените за 22 септември 2021

[РАЗНИ]
— Поправена е рядка грешна, свързана с игралните настройки, когато опитвате да пуснете някои игрални режими;
— Поправен е проблем с мунициите на гранатите в сървъри с настройка „sv_infinite_ammo 1“;
— Поправена е фатална грешка с *.wav файлове, когато се използва настройката за принудително предварително кеширане при пускане;
— Поправена е регресия при скролиране в списъка с карти от работилниците;
— Поправени са съшивания на материалите за редица агенти от „Партизанско военно дело“;
— Поправено е гласово несъответствие за агенти от „Жандармерията“;
— Поправени са името и гласа на агента „Джунглов бунтовник“ от отличителната поредица на „Елитно подразделение“;
— Добавени са редица липсващи текстури за окраските на ножове.

[СОФТУЕРЕН КОМПЛЕКТ ЗА РАЗРАБОТКА (SDK)]
— Файлът lights.rad е обновен с най-актуалната осветителна информация за създателите на карти.

[КАРТИ]
Ancient:
— Обновено е радарното изображение, така че да съответства на актуалните промени в картата.

County:
— Подменени са „env_sprites“ с версия от страна на клиента;
— Премахнати са „point_spotlights“;
— Подменени са някои от физичните реквизити с версии, които не са мрежови;
— Обновено е радарното изображение;
— Оптимизация.