Списък с промените за 07 октомври 2021

[МУЗИКАЛНИ КОМПЛЕКТИ]
— Добавен е музикалният комплект „bbno$ — u mad!“, достъпен в обичайна и StatTrak™ версия;

[ИГРАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ]
Опасна зона:
— Прераждащите се играчи вече са неспособни да избират местонахождения, които би трябвало да бъдат забранени от „dz_<име на картата>_spawnmask“ (текстурна маска, блокираща прераждането в определени зони) на картата;
— Движението на камерата е направено по-плавно, когато се използват екзо ботуши за скок.

[РАЗНИ]
— Добавено е ново озвучаване за агентите „Трапер“ и „Трапер агресор“;
— Коригирана е физиката за труповете.

[КАРТИ]
Dust 2:
— Добавена е гума към блокирането на видимостта от базата на Т към средата на картата;
— Блокирана е непреднамерена стрелба през стени.

Insertion 2:
— Нова текстура за стъклата на прозорците в офиса, така че да се улесни това отвътре да вижда дали стъклото е счупено или не;
— Други незначителни доизпипвания.

Ravine:
— Поправено е място, където бомбата можеше да засяда близо до базата;
— Поправки на стълкновението;
— Радарът е обновен.

Basalt:
— Добавено е рецепционистко бюро в свръзката към зоната за бомба „B“;
— Добавен е допълнителен прозорец към червения хамбар;
— Премахнат е парапет от зоната за бомба „A“ за по-лесно придвижване;
— Визуални подобрения към зоната за бомба „B“;
— Визуални подобрения към червения хамбар;
— Добавена е литература;
— Добавен е мъхест килим;
— Малки визуални подобрения из цялата карта.

County:
— Преустановена е физиката за прозореца на къщата край поточето;
— Премахната е възможността за задвижване на метална рамка в каменоломната сграда;
— Зададен е удачен мащаб на металните контейнери;
— Подобрено е стълкновението на скалните модели;
— Добавено е стълкновение към тавана на пещерата и дървените покриви, с цел да се предотврати засядането на играчите при използване на екзо ботуши за скок;
— Поправено е стълкновението за моделите на трепетлика, така че да се предотврати засядането на играчите;
— Поправен е глобален звук за вратите на бункера;
— Поправени са всички докладвани места за засядане, докато се скача;
— Увеличено е разстояние за избледняване на царевичното поле;
— Добавено е стълкновение към плажната част на картата. Това цели да предотврати излизането на играчите от картата с отблъскващи мини;
— Удължена е стълбата на водонапорната кула;
— Поправени са докладвани реещи се варели/сензорни картечници;
— Подът на водопада е направен по-плитък, така че предметите могат да бъдат вземани;
— Затворени са някои от стаите в обитаваното от духове имение;
— Реновации на обитаваното от духове имение;
— Премахната е убийствена зона от лявата страна на моста;
— Оптимизации.