Списък с промените за 15 октомври 2021

[РАЗНИ]
— Поправена е грешка, при която биваха издавани звуци от стъпки във вода от местонахожденията, където наблюдаващите играчи са умрели (благодарение на /u/birkir и други reddit потребители);
— Ботовете ще са способни да отварят още врати в „Опасна зона“;
— Подобрения на стабилността.

[КАРТИ]
Ancient:
— Поправена е пикселна пролука през скелето близо до зоната за бомба „B“.

Basalt:
— Поправени са много проблеми с преминаването (благодарение на Luar);
— Поправена е липсваща навигационна мрежа в долната част на зоната за бомба „A“;
— Радарът е обновен;
— Картата отново е направена годна за игра, след като регистрационните номера бяха променени;
— Разнообразни визуални доизпипвания.