Списък с промените за 14 декември 2021

[РАЗНИ]
— Поправено е отлагане на въвеждането след затваряне на радиално меню.

[LINUX]
— Добавена е експериментална поддръжка на Vulkan. Добавете „-vulkan“ към своя команден ред, за да включите Vulkan.