Списък с промените за 17 януари 2021

[ОБЩИ]
— Поправен е срив при стартиране на Hammer, когато не сте влезли в Steam;
— Поправено е отлагане на въвеждането след затваряне на радиалното меню.

[STEAM ВЪВЕЖДАНЕ]
— Режимът за „Запращане на стика“ вече се включва в „Опции“ > „Контролер“, а не от конфигуратора за Steam въвеждане. Задайте своя десен стик (или предпочитания такъв за прицелване) към „Камера с джойстика“ в конфигуратора;
— Поправено е това, че набор от действия в Steam въвеждане биваше зададен към „Меню контроли“ при повторно фокусиране върху прозорец;
— Усъвършенствания на поведението от „Запращане на стика“.

[ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС]
— Добавени са пояснения, така че да се спомогне разясняването на конзолните настройки на контролера;
— Разнообразни поправки на плъзгачи.

[LINUX]
— Добавена е експериментална поддръжка на Vulkan. Добавете „-vulkan“ към своя команден ред, за да включите Vulkan.