Списък с промените за 01 февруари 2021

[ИГРАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ]
— В кратките съревнователни мачове първоначалната поредица от загуби на рундове е увеличена до 2. Това е така, за да се намали икономическото въздействие на рундовете с пистолети.

[МАГАЗИН]
— Добавена е капсулата със стикери „Заседателната зала“, вече достъпна за покупка в играта.

[РАЗНИ]
— Поправена е грешка при появата на играчи в съревнователния режим;
— Командата „cl_showpos“ вече е защитена, като се изисква въвеждане на „sv_cheats 1“, за да се активира (благодарение на Spunj!).

[STEAM ВЪВЕЖДАНЕ/КОНТРОЛЕР]
— Разнообразни промени на клавишните комбинации по подразбиране само за контролери;
— Начална стойност за обръщане за „Запращане на стика“ се модулира от замятането на стика;
— Поправено е клякането, когато се излиза от меню, използвайки бутона „B“ на контролера;
— Набиране на скорост през време при прицелване веднага след затваряне на радиално меню, освен ако стикът е в мъртва зона;
— ПОПРАВКА: Движението нагоре/надолу за свободната камера на наблюдатели се поддържа от аналоговите спусъци.

[ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС]
— Радиалните менюта (+quickinv/+quickgrenades) позволяват избирането на молотови/възпламенителни гранати, взети от други отбори;
— Радиалното меню „+quickgrenade“ имитира „+slot4“ при почукване;
— Възстановен е бутонът „Нулиране“ в екрана „Опции“>„Контролер“;
— Добавени са настройки за чувствителността при използване на оръжейна оптика с жироскопа, сензорния пад и стика, отделни от тези за мишката;
— Разнообразни поправки на глифове за бутони (протичащи).

[КАРТИ]
Vertigo:
— Поправено е, че молотов/възпламенителните гранати преминаваха през стена и под в средата на картата.

Shoots:
— Разнородни поправки.