Списък с промените за 17 февруари 2022

[STEAM ВЪВЕЖДАНЕ/КОНТРОЛЕР]
Забележка към потребителите с контролер: Моля, уверете се, че сте приложили повторно настройките по подразбиране от менюто за конфигурация на контролера в Steam слоя.
— Разнообразни промени на клавишните комбинации по подразбиране само за контролери. Радиалните менюта за „Бърза покупка“ се задействат с Д-пада и горните бутони отзад, докато слоят с менюто на зоната за покупка е активен;
— Опростен е набор от слоеве за отмяна на радиални действия. По подразбиране десният стик се използва за контролиране на радиалното меню. Ако XYAB са зададени към бутон на радиално меню, вместо това ще се използва левият стик;
— Поправки към слоя с менюто на зоната за покупка при „Смъртоносен мач“;
— Радиалните менюта за „Конзола“/„Бърза покупка“ съответстват на същото разположение както общоприетото „Меню за покупка“;
— Поддръжка на контролер в „Опасна зона“: Поправени са контролите в менюто за поява на играчите. Поправено е страничното движение на дроновете;
— Известен проблем: Бутонните комбинации в слоевете за отмяна на действия не се изобразяват при подравнени глифове.

[ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС]
Забележка към потребителите, използващи „radial_quickinventory.txt“: Можете да зададете „cl_quickinventory_filename“ така, че да посочва различно файлово наименование в същата директория.
— Към „radial_quickinventory.txt“ е добавено полето „ROTATION_OFFSET“, което ще прилага изместваща ротация на цялото радиално меню с дадения брой градуси;
— Радиалните менюта за „Бърз инвентар“/„Бърза граната“: Поправка за липсващи предмети (отблъскващи мини, щитове и т.н.), които не се изобразяваха;
— Разнообразни поправки на подравнени глифове за бутони (протичащи).

[РАЗНИ]
— Добавена е сървърната конзолна променлива „sv_max_allowed_developer“, която определя най-високата стойност от разработчика за прикачени клиенти;
— Командите „getpos“ и „getpos_exact“ вече са защитени, като се изисква въвеждане на „sv_cheats 1“, за да се активират.