Списък с промените за 21 февруари 2022

[ОПЕРАЦИЯ „КОВАРНО ТЕЧЕНИЕ“]
— Операция „Коварно течение“ достигна своя край. Играчите, имащи неупотребени звезди от нея, ще разполагат с времето до 27 март да заявят своите награди от операцията;
— Всички игрални режими, представени по време на операция „Коварно течение“, ще останат достъпни.

[КАРТИ]
— Basalt, Insertion II, Ravine, Extraction и County бяха премахнати от съответните им набори с карти;
— Iris и Climb бяха добавени към официалното търсене на мачове в игралните режими „Неангажиращ“, „Съревнователен“ и „Смъртоносен мач“;
— Crete and Hive бяха добавени към официалното търсене на мачове в игралния режим „Поддръжник“;
— Vineyard и Ember бяха добавени към официалното търсене на мачове в игралния режим „Опасна зона“.