Списък с промените за 1 март 2022

[КАРТИ]
Ember:
— Кадрите в секунда са драстично увеличени с приблизително 30-50% в повечето пространства;
— Променен е дизайнът на изображенията за избор на поява и екрана при зареждане;
— Преправени са имената на местонахожденията за избор на поява;
— Поправено е подравняването на радара за наблюдатели;
— Асансьорът вече няма да Ви убива, ако сте застанали под вратите;
— Зад „Морския фар“ и при подземния гейзер вече могат да се появяват предмети;
— Добавена е нова скална пътека в „Руини“ (предишно наименование „Касбах“);
— Поправено е място за засядане в „Руини“;
— Добавен е нов път за подскачане по покривите в „Индустриална зона“ (предишно наименование „Град“);
— Поправени са неподравнени стълкновения в „Индустриална зона“;
— Намалена е височината на стена, за да се създаде нов маршрут в „Научно изследователския център“ (предишно наименование „Чарли“);
— Подобрено е движението по стълбището в „Каменен вир „B“ (предишно наименование „Източен тунел“);
— Преработена е мрежата за стълкновение на модела за всички скални реквизити, така че да се повиши точността;
— Добавени са нови „разтрошени“ модели, така че още повече да се разчистят пространствата с натрупани каменни канари;
— Подобрено е осветлението в разнообразни части на картата;
— Оптимизиран е материалът за водните повърхности;
— Поправени са няколко пространства, където беше възможно да се вижда през стените;
— Други незначителни поправки (благодарение на Joaokaka1998).

Vineyard:
— Поправени са места за засядане;
— Поправени са разнообразни грешки.