Списък с промените за 14 март 2022

[КАРТИ]
Crete
— Прозорецът през зоната за бомбата е снижен;
— Единият от прозорците в горната част по средата на картата е блокиран;
— Дъските по маршрута за спускане са повдигнати;
— Поправени са разнообразни места за засядане на бомбата и „pixelwalk“ подсилвания (места, където можехте да „вървите по пиксели“, позволяващи излизане извън картата);
— Нов ъгъл за слънцето.

Iris
— Намалена е височината на прозореца в зоната за бомба „B“ на „Небосвод“;
— Стъклената витрина в офиса е по-малка;
— Премахнати са столове и други реквизити, които възпрепятстваха придвижването на играчите в „Магазина“ (благодарение на fl0m);
— Премахната е тубата с бензин в зоната за бомба „B“, която даваше на КТ нечестно преимущество (благодарение на HOFFI);
— Кадрите в секунда са малко увеличени из цялата карта;
— Премахнато е известно визуално претрупване из картата;
— Повишена е отчетливостта на разнообразни места из цялата карта;
— Поправени са реещи се реквизити, проблеми с преминаването и „nodraw“ текстури (солидни повърхности с „невидими“ текстури) (благодарение на Joaokaka1998);
— Визуално подобрение за базата на КТ;
— Ново изображение за радара;
— Добавени са имена за позоваване на местата.

Ember
— Още подобрения на оптимизацията;
— Добавени са нови гейзери при „Апартаментите“ и „Рова с лавата“;
— Добавен е нов вход към „Морския фар“;
— Добавена е стълба при „Научно изследователския център“;
— Църковните пейки са раздалечени;
— Добавена е стълба към „Апартаментите“, а околната площ е изменена;
— Позволен е достъпът до балконите в „Апартаментите“;
— Поправени са прозрачни стени в горната част на „Апартаментите“;
— Поправена е малка секция от терена на „Рова с лавата“, който причиняваше щети;
— Поправени са много места за засядане и незначителни неизправности (благодарение на chocolates и fearless).