Списък с промените за 28 март 2022

[КАРТИ]

Ember:
— Премахнати са стари плоскости за стълкновението по стълбището в „Каменен вир „B“;
— Стълбището в „Каменен вир „B“ е заменено с ново метално такова;
— Поправени са купища незначителни неизправности (благодарение на Joaokaka1998);
— Гейзерът, западно от руините, вече избутва играча нагоре с по-малко сила;
— Добавени са още места за парашутни запаси из площта на „Морския фар“;
— Вече може да се стои върху външните тела на климатиците в „Апартаментите“;
— Поправена е визуална неизправност в тунелите под „Болницата“;
— Поправена е врата в „Болницата“, която не беше солидна.

Vineyard:
— Добавени са нови имена за местонахожденията на картата („Хамбар“, „Срутен мост, „Замък“, „Параклис“, „Ферма“, „Поле“, „Форт“, „Мелница“, „Руини“, „Канализация“, „Храм“, „Вила“, „Лозе и „Винарска изба“);
— Добавено е стълкновение към балконите на „Форт“;
— Коригирано е стълкновението на стълбището;
— Добавени са плоскости за стълкновение на дроновете в „Докове“;
— Поправени са места за засядане;
— Поправени са разнородни неизправности;
— Специални благодарности към nx, fearless, iNilo, lacyyy, Sandwich, Joaokaka1998 и Diddle.