Списък с промените за 25 април 2022

[РАЗНИ]
— Разнородни подобрения за по-добра поддръжка на Steam въвеждане (поправки на глифове);
— Улеснена е навигацията с контролер в менюто за купуване. Използва се двуетапна радиална система. Първоначалното отклонение избира категория. Прокарващото движение избира артикул в категория. С мъртвата зона се излиза от категория. Отпуснете бутона „Меню за купуване“, така че да купите артикул, над който сте задържали, или десния спусък, за да го купите, без да напускате менюто. Левият спусък е за даряване. Левият бутон отзад е за купуване на предишните. Десният бутон отзад е за авт. купуване;*
— Движението на мишката няма да връща глифовете обратно в режим за компютър/мишка;
— Поправено е радиалното меню за радиосъобщения. Скролът на мишката вече не задейства зададени игрални комбинации (т.е. вече няма да превключва оръжията, когато опитвате да смените комуникационната страница).

*Моля, приложете повторно бутонните комбинации по подразбиране за Steam въвеждане чрез конфигуратора, за да получите тази функционалност.

[КАРТИ]

Climb
— Преработени са всички модели на стени за скално катерене с цел подобрения в графиката и производителността (благодарение на Andi);
— Добавени са въжета близо до стените за скално катерене;
— Снижени са пожарогасителите и парапетите в стълбището на синята секция;
— Добавени са разнообразни незначителни детайли;
— Подобрения на стълкновението;
— Добавен е „лешник“;
— Добавени са варели, за да се нарушат съществуващите данни;
— Добавени са стълкновения за гранатите към тавана на ресторанта, така че да се избегнат странни отскоци;
— Леко са коригирани точките за поява;
— Премахната е електрическа отвертка, която можеше да бъде сбъркана с пуснато оръжие в помещението за спускане;
— Добавена е vphysics плоскост за стълкновение върху пода на основната зала, така че да се предотврати поглъщането оръжията (извиняваме се на TrilluXe);
— Поправено е осветлението на колоната в лобито;
— Поправена е повредена точка за поява в „Смъртоносен мач“;
— Поправени са реещи се обекти (благодарение на Joaokaka1998);
— Поправени са няколко правописни грешки.

Crete
— Добавено е ново художествено творчество към страничната алея;
— Поправен е неправилен покривен материал;
— Преместени са сандъци, които преминаваха едни през други (благодарение на KILLER);
— Поправено е „pixelwalk“ (място, където можехте да „вървите по пиксели“, позволяващо излизане извън картата) (благодарение на Mischief);
— Разнообразни подобрения на стълкновението.

Iris
— Подобрено е стълкновението на колата близо до „Тунела“. Поправени са бордюрите близо до закусвалнята. Добавени са плоскости за стълкновение на гранати върху оградата зад закусвалнята (благодарение на Maxim);
— Поправени са места, където молотовите коктейли можеха да нараняват играчите през стени (благодарение на yeetadogXD);
— Поправени са места за засядане на бомбата, реещи се реквизити и няколко, които избледняваха прекалено рано (благодарение на Joaokaka1998);
— Незначителни визуални промени из картата;
— Добавен е незабележим детайл.

Vineyard
— Поправена е регресия във Village, която можеше да бъде използвана за излизане извън пределите;
— Значително е намалено количеството на малките изместени повърхности из цялата карта, така че още повече да се увеличи игралната стабилност;
— Променени са прозорците на „Форт“;
— Поправено е място близо до реката, където преди можехте да заседнете.