Списък с промените за 15 май 2022

[ИГРАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ]
— Поправена е наскоро докладвана неизправност с димните гранати.