Списък с промените за 23 май 2022

[ANTWERP 2022]
— Капсулите с автографи на шампионите от Antwerp 2022 вече са достъпни за покупка. 50% от приходите отиват към участващите играчи и организации.

[РАЗНИ]
— Разнообразни подобрения на Steam въвеждането;
— Доизпипвания на „Запращане на стика“. Обръщането е потиснато, когато джойстикът се връща към мъртвата зона;
— Поправки за екипирането/премахването на екипиран заглушител;
— Добавени са опциите „Ускорение“ и „Прецизна зона“ за жироскопа;
— Жироскопичната камера е установена така, че да се основава на използването на 1:1 ротация в пространството спрямо тази в играта, вместо да разчита на условни измерителни единици. Това е калибрирано спрямо предположението, че настройката на „Жироскопична камера“ в конфигуратора за Steam въвеждане е зададена към максималната чувствителност (600). Новите официални комбинации бяха обновени, за да използват това.
— Радиалните менюта за „Бърза покупка“ са премахнати от клавишните комбинации по подразбиране за контролери;
— Поправена е командата за „Здравна инжекция“ от Steam въвеждането;
— Добавено е кратко плавно появяване за радиалните менюта. Това не променя/отлага нищо от подразбиращото се поведение.