Нов с-с-с-с-с-с-сандък

Нов оръжеен сандък „Откат“
Днес сме развълнувани да пуснем сандъка „Откат“, включващ 17 оръжейни окраски от обществени художници и ръкавиците от сандъка за операция „Счупен зъб“ като редки специални артикули!

Сандъкът „Откат“ вече е достъпен като артикул за падане в играта!