Списък с промените за 01 август 2022

[РАЗНИ]
— Множество промени в съревнователния алгоритъм за търсене на мачове, които ще изискват рекалибриране на класовете на умение, за да се осигури по-голяма точност. Класът Ви на умение няма да бъде видим, докато не спечелите следващия си мач;
— Игралният инструктор вече би трябвало правилно да презарежда запазеното състояние, ако е преустановен и повторно включен;
— Реещите се съвети на игралния инструктор са преустановени в съревнователни мачове.

[КАРТИ]
Ember:
— Промени по оръдията:
—— Променен е ъгълът, към който е насочено северното оръдие;
—— Оръдията вече могат да се прицелват нагоре и управляването им вече е 2 пъти по-бързо;
—— Вече разполагат с 3 скорости за стрелба (променят се с клавиша на мишката за алт. стрелба);
—— Намален е множителят за неточност;
—— Емисията за убийства вече показва икона на оръжието;
—— Възпроизвежда силно разклащане на екрана и повече ефекти за частици;
—— Моделът на основата вече също се завърта;
—— Добавен е спад на щетите от гюлетата след първоначалния им сблъсък;
—— Поправена е способността за запазване на контрола над оръдието при изстрелване с отблъскваща мина надалеч от него;
—— Поправено е, че оръдията продължаваха да се въртят, когато вече не се използват.
— Добавен е автобус към спирката извън „Индустриална зона“.