Списък с промените за 07 септември 2022

[РАЗНИ]
— Подобрена е поддръжката за Steam въвеждане с мишка и клавиатура на Steam Deck;
— Подобрено е въвеждането/извеждането при стартиране на играта, за да се намали пусковото ѝ време;
— Подобрена е плавността на придвижване в потребителския интерфейс при преминаване през артикулите от оръжеен сандък в изгледа за агент (благодарение на @AquaIsMissing и @_ale_cs);
— Поправено е неправилно предупреждение за лимита на инвентара, показвано на потребители с много артикули в съхраняващи елементи;
— Поправена е експлоатация, която позволяваше камерата на играча да се отдели от очната им позиция.

[КАРТИ]

Anubis:
— Добавено е прикритие на височината на хълбока към платото близо до главния път към зоната за бомба „B“;
— Коригирано е стълкновението на голямото каменно прикритие в средата на картата от страната на КТ за по-плавно движение;
— Добавено е скеле на платформата към зоната за бомба „A“, за да се предотврати подсилване през прозореца към стълбището на Т до канала (благодарение на poseidonskiy rofls);
— Позволено е играчите да се спускат безшумно от дългия път към зоната за бомба „A“;
— Поправени са камъни, които преминаваха през брезента на платформата до зоната за бомба „A“;
— Премахнат е камък от канализацията до зоната за бомба „A“;
— Подравнена е рееща се колона с пода в зоната за бомба „A“;
— Премахнати са излишни стълкновения по главния път към зоната за бомба „A“ (благодарение на Hentie!);
— Премахнати са стълкновения по стълбите, от които гранатите отскачаха (благодарение на Guidetti и dr!zzle);
— Подобрения на стълкновението (благодарение на zzle!);
— Разчистено е стълкновението под моста (благодарение на саможертвата на Fnugz).

Blagai:
— Поправено е „pixelwalk“ (място, където можехте да „вървите по пиксели“, позволяващо излизане извън картата) върху рамка на прозорец (благодарение на Kerr);
— Увеличен е радиусът от експлозията на C4;
— Поправени са разнообразни визуални неизправности.

Cascade:
— Пак са добавени няколко визуални детайла. „ToOpenGL“ поправката не би трябвало да е повлияна. Пожертваните кадри в секунда са минимални;
— Стълбата в долната главна част на картата е поставена под ъгъл. Така се дава прикритие на Т и се влошава приложимостта на това пространство като място за засада от КТ;
— Поправки на стълкновението;
— Премахнато е място за самостоятелно подсилване в горната главна част на картата близо до моста.

Ember:
— „Кратер“ е преименувано на „Водонапорна кула“;
— Издигната е нова водонапорна кула на „Водонапорна кула“;
— Променени са вратите, използвани из цялата карта;
— Добавени са звуци при отваряне и затваряне на вратите;
— Придаден е нов ефект за частици при стрелба на оръдията;
— Поправена е ситуация, при която беше възможно гюлето да не нанесе щети на играчите;
— Този път действително е поправена иконата на оръдия;
— Поправена е точката за поява на сандъци с оръжейни амуниции, която беше в пода близо до „Апартаменти“;
— Поправени са купища незначителни неизправности (благодарение на Joaokaka1998).