Списък с промените за 27 септември 2022

[КАРТИ]
Anubis:
— Добавено е стълкновение за гранати на моста в средата на картата, така че да се предотврати засядането им;
— Поправена е физиката на гранатите по стълбището в канализацията;
— Поправено е място за подсилване близо до канала;
— Добавено е стълкновение към големите каменни блокове над канала;
— Усъвършенстване на стълкновението и визията (благодарение на Joaokaka1998!).