Списък с промените за 15 февруари 2023

[САНДЪК „РЕВОЛЮЦИЯ“]
— AWP | „История с драскулки“ беше заменено с AWP | „Двойственост“ в сандъка „Революция“;
— Съществуващите инвентарни артикули AWP | „История с драскулки“ са конвертирани на AWP | „Двойственост“.

[КАРТИ]
Ember:
— Сезонните празници в земите на Ember вече приключиха;
— Осветлението, тематиката, текстурите и моделите на картата са върнати към предсезонното им състояние;
— Текстурите на пещерните скали вече използват „$seamless_scale“ за подобрено качество и външен вид;
— Разнообразни подобрения на текстурите;
— Поправен е проблем с „func_areaportal“.